Ogłoszenie

czwartek, 18 marca 2021 10:16
Drukuj

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko Bibliotekarza

w GBP w Milejowie

 

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wymagane dokumenty:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Mariola Matyjaszczyk

Dyrektor GBP w Milejowie